︎PODCAST   |   ︎ NEWSLETTER

︎PODCAST   |   ︎ NEWSLETTER

Uvjeti korištenja Usluga [eng]


PREGLED
Ovim internetskim stranicama upravlja Paper Boat Stories d.o.o. Izrazi „nas“, „mi“ i „naše“ na ovim internetskim stranicama odnose na Paper Boat Stories. Paper Boat Stories nudi ove internetske stranice, uključujući sve podatke, alate i usluge koje ove stranice daju na raspolaganje Vama, korisniku, pod uvjetom da prihvaćate sve uvjete, odredbe, pravila i obavijesti koje su tamo navedene.

Posjećivanjem naših internetskih stranica i/ili kupnjom nekog od naših proizvoda sudjelujete u našoj „Usluzi“ te ste suglasni s time da su sljedeći uvjeti i odredbe („Uvjeti korištenja Usluga“, „Uvjeti“) obvezujući, uključujući dodatne uvjete i odredbe te pravila koji se ovdje navode i/ili su dostupni preko hiperveze. Ovi Uvjeti korištenja Usluga primjenjuju se na sve korisnike naših internetskih stranica, uključujući, bez ograničenja, korisnike koji pretražuju, koji su dobavljači, kupci, trgovci i/ili suradnici u izradi sadržaja.

Molimo pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja Usluga prije pristupanja ili korištenja naših internetskih stranica. Pristupom ili uporabom bilo kojeg dijela naših internetskih stranica suglasni ste da Vas ovi Uvjeti korištenja Usluga obvezuju. Ako niste suglasni sa svim uvjetima i odredbama ovog ugovora, pristup našim internetskih stranicama ili uporaba usluga na njima mogu Vam biti onemogućeni. Ako se ovi Uvjeti korištenja Usluga smatraju ponudom, prihvaćanje je izričito ograničeno na ove Uvjete.

Sve nove značajke ili alati koji se dodaju trenutačnoj trgovini također podliježu Uvjetima korištenja Usluga. Na ovim stranicama možete u bilo kojem trenutku pregledati najnoviju verziju Uvjeta korištenja Usluga. Zadržavamo pravo ažuriranja, izmjene ili zamjene bilo kojeg dijela ovih Uvjeta korištenja Usluga objavljivanjem ažuriranja i/ili izmjena na našim internetskim stranicama. Vaša je odgovornost povremeno provjeriti na našim internetskim stranicama ima li kakvih izmjena. Vaš nastavak korištenja ili pristup našim internetskim stranicama nakon objave bilo kakvih izmjena predstavlja prihvaćanje tih izmjena.

Naša je online trgovina hostirana i podržana na Shopify Inc. Oni nam pružaju online e-commerce platformu koja nam omogućuje da Vam prodajemo svoje proizvode i usluge.

ČLANAK 1.- UVJETI INTERNETSKE TRGOVINE
Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Usluga izjavljujete da ste Vi sami punoljetni prema propisima Vaše države ili pokrajine prebivališta ili da ste punoljetni prema propisima Vaše države ili pokrajine prebivališta i da nam time ujedno dajete pristanak dozvoliti bilo kojim Vašim uzdržavanim maloljetnim osobama da koriste ove internetske stranice.
Ne smijete koristiti naše proizvode u bilo kakve nezakonite ili neovlaštene svrhe niti smijete, u korištenju naših internetskih stranica i usluga, kršiti zakone u Vašoj zemlji (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakon o autorskim pravima).
Ne smijete prenositi viruse ili bilo kakav kod destruktivne prirode.
Povreda ili kršenje bilo kojeg od ovih Uvjeta dovest će do trenutnog ukidanja Usluge.

ČLANAK 2.- OPĆI UVJETI
Zadržavamo pravo odbiti uslugu bilo kome iz bilo kojeg razloga u bilo koje vrijeme.
Vi razumijete da se Vaš sadržaj (izuzev podataka o Vašoj kreditnoj kartici) može prenositi bez enkripcije i da može uključivati (a) prijenos putem različitih mreža; (b) izmjene radi usklađivanja i prilagođavanja tehničkim zahtjevima povezivanja mreža ili uređaja. Podaci o kreditnoj kartici uvijek su enkriptirani tijekom prijenosa preko mreža.
Suglasni ste da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati niti iskorištavati bilo koji dio naših Usluga, koristiti naše Usluge niti im pristupati kao niti pristupati bilo kojem kontaktu na našim internetskim stranicama putem kojih se usluge pružaju, bez našeg izričitog pisanog odobrenja.
Naslovi korišteni u ovom ugovoru uključeni su samo radi lakšeg snalaženja i sami po sebi ne ograničavaju ove Uvjete niti na drugi način na njih utječu.

ČLANAK 3. - TOČNOST, POTPUNOST I PRAVOVREMENOST INFORMACIJA
Ne odgovaramo ako informacije dostupne na ovoj internetskoj stranici nisu točne, potpune ili aktualne. Sadržaj na ovim internetskim stranicama dostupan je samo za opće informiranje i na njega se ne smije oslanjati niti ga koristiti kao jedinu osnovu za donošenje odluka bez uporabe primarnih, točnijih, potpunijih ili pravovremenijih izvora informacija. Svako oslanjanje na sadržaj na ovim internetskim stranicama na Vašu je vlastitu odgovornost.
Ove internetske stranice mogu sadržavati određene povijesne informacije. Povijesne informacije, po prirodi stvari, nisu ažurne i pružaju se samo kao referenca. Zadržavamo pravo izmjene sadržaja na ovim internetskim stranicama u bilo kojem trenutku, ali nemamo obvezu ažurirati bilo kakve podatke na našim stranicama. Suglasni ste da je vaša odgovornost nadzirati promjene na našim stranicama.

ČLANAK 4. - IZMJENE USLUGA I CIJENA
Cijene naših proizvoda podložne su promjenama, bez ikakve prethodne obavijesti o istome.
Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku bez najave izmijeniti ili prestati pružati Uslugu (ili bilo koji njezin dio ili sadržaj).
Ne snosimo odgovornost ni prema Vama ni prema bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu izmjenu, promjenu cijene, obustavu ili prestanak pružanja Usluge.

ČLANAK 5. - PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primjenjivo) Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo putem interneta preko ovih internetskih stranica. Ti proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i mogu se vratiti ili zamijeniti samo u skladu s našim Pravilima o povratu.
Potrudili smo se što je točnije moguće prikazati boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u našoj internetskoj trgovini. Ne možemo jamčiti da će prikaz bilo koje boje na monitoru Vašeg računala biti vjeran.
Zadržavamo pravo, ali nismo obvezni, ograničiti prodaju naših proizvoda ili usluga bilo kojoj osobi, u bilo kojem geografskom području, regiji ili nadležnosti. To pravo možemo ostvariti ovisno o pojedinom slučaju. Zadržavamo pravo ograničiti količine bilo kojeg proizvoda ili usluge koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cijene proizvoda podložni su promjenama u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti, prema našem vlastitom nahođenju. Zadržavamo pravo ukidanja bilo kojeg proizvoda u bilo kojem trenutku. Bilo koja ponuda bilo kojeg proizvoda ili usluge koju pronađete na ovim internetskim stranicama je ništava, ako je to negdje zabranjeno.
Ne jamčimo da će kvaliteta bilo kojih proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala kojeg ste kupili ili pribavili ispuniti Vaša očekivanja, niti da će bilo koje greške u pružanju Usluge biti ispravljene.

ČLANAK 6. - TOČNOST INFORMACIJA O RAČUNU I NAPLATI
Zadržavamo pravo odbiti bilo koju narudžbu koju nam izvršite. Možemo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili ukinuti količine kupljene po osobi, po kućanstvu ili po narudžbi. Ta ograničenja mogu uključivati narudžbe izvršene pod istim korisničkim računom, istom kreditnom karticom, i/ili narudžbe koje koriste istu adresu za naplatu ili za dostavu. U slučaju da promijenimo ili otkažemo neku narudžbu, možemo pokušati obavijestiti Vas o tome putem e-mail poruke i/ili adrese za dostavu računa/broja telefona kojeg ste dali u vrijeme ispostavljanja narudžbe. Zadržavamo pravo ograničiti ili zabraniti narudžbe za koje se, prema našoj isključivoj ocjeni, čini da su ih ispostavili veletrgovci, preprodavači ili distributeri.

Suglasni ste dostaviti ažurne, potpune i točne podatke o kupnji i korisničkom računu za sve kupnje izvršene u našoj internetskoj trgovini. Suglasni ste da ćete pravovremeno ažurirati Vaš korisnički račun i ostale informacije, uključujući adresu elektroničke pošte, broj kreditne kartice i datum isteka, tako da možemo izvršiti Vaše transakcije i kontaktirati Vas ako je potrebno.

Za više informacija, pogledajte naša Pravila o povratu.

ČLANAK 7. - ALTERNATIVNI ALATI
Možemo Vam pružiti pristup alatima trećih strana koje mi ne nadziremo niti imamo bilo kakvu kontrolu nad njima.
Potvrđujete i suglasni ste da mi pružamo pristup takvim alatima „u viđenom stanju“ i „prema dostupnosti“ bez ikakvih jamstava, garancija, obvezujućih izjava ili uvjeta bilo koje vrste i bez bilo kakvog podržavanja istih s naše strane. Ne snosimo nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ili se odnosi na Vaše korištenje alternativnih alata treće strane.
Bilo koje Vaše korištenje alternativnih alata ponuđenih putem ovih web stranica je isključivo na Vaš vlastiti rizik i prema Vašoj diskrecijskoj ocjeni, te trebate osigurati da ste upoznati sa uvjetima i da odobravate korištenje uvjeta pod kojima alate pružaju treće strane pružatelji usluga.
U budućnosti možemo ponuditi i nove usluge i/ili značajke putem internetske stranice (uključujući lansiranje novih alata i resursa). Takve nove značajke i/ili usluge će također biti podložne ovim Uvjetima korištenja Usluga.

ČLANAK 8. - POVEZNICE TREĆIH STRANA
Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupne putem naše Usluge/internetskih stranica mogu uključivati materijale trećih strana.
Poveznice trećih strana na ovim internetskim stranicama mogu Vas uputiti na internetske stranice trećih strana koje nisu povezane s nama. Mi nismo odgovorni za ispitivanje ili procjenjivanje sadržaja ili točnosti te ne jamčimo i ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakav materijal ili internetske stranice trećih strana, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.
Nismo odgovorni za bilo kakvu štetu ili povredu koja se odnosi na kupnju ili korištenje dobara, usluga, resursa, sadržaja, ili bilo kojih drugih transakcija napravljenih u vezi s internetskim stranicama trećih strana. Molimo Vas da pažljivo pročitate politike i prakse trećih strana te budite sigurni da ih razumijete prije nego li se uključite u bilo kakve transakcije. Pritužbe, reklamacije, nedoumice ili pitanja u vezi s proizvodima treće strane trebaju se uputiti trećoj strani.

ČLANAK 9. - KORISNIČKI KOMENTARI, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGI PODNESCI
Ako na naš zahtjev ili bez zahtjeva od nas pošaljete određene podneske (na primjer prijavu za nagradnu igru), kreativne ideje, sugestije, prijedloge, planove ili druge materijale, bilo online, putem elektroničke pošte, pošte ili na neki drugi način (pod zajedničkim nazivom "komentare"), slažete se da možemo, u bilo koje vrijeme, bez ograničenja, urediti, kopirati, objaviti, distribuirati, prevoditi i na druge načine koristiti, i na bilo kojem mediju, bilo koje komentare koje nam pošaljete. Mi nemamo obvezu niti ćemo imati obvezu: (1) zadržati bilo koji komentar u povjerenju; (2) platiti naknadu za bilo kakav komentar, ili (3) odgovoriti na bilo kakav komentar.
Možemo, ali nemamo obvezu, nadzirati, urediti ili ukloniti sadržaj koji prema vlastitom nahođenju smatramo nezakonitim, uvredljivim, prijetećim, klevetničkim, pornografskim, opscenim ili na drugi način nepoželjnim ili koji krši prava intelektualnog vlasništva ili ove Uvjete korištenja Usluga.
Potvrđujete da Vaši komentari neće kršiti pravo bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, zaštitne znakove, privatnost, osobnost ili druga osobna ili vlasnička prava. Nadalje potvrđujete da Vaši komentari neće sadržavati uvredljive, neprimjerene ili na neki drugi način nezakonite, uvredljive ili opscene materijale ili sadržavati bilo koji računalni virus ili druge zlonamjerne programe koji bi na bilo koji način mogli utjecati na rad Usluge/internetskih stranica ili bilo kojih drugih povezanih internetskih stranica. Ne smijete koristiti lažnu adresu e-pošte, pretvarati se da ste netko drugi, ili na drugi način dovesti u zabludu nas ili treće strane u vezi s izvorom bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i za njihovu točnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje objavite Vi ili bilo koja treća strana.

ČLANAK 10. - OSOBNI PODACI
Pružanje Vaših osobnih podataka putem internetske trgovine regulirano je našom Politikom privatnosti. Za više informacija, pogledajte našu Politiku privatnosti.

ČLANAK 11. - POGREŠKE, NETOČNOSTI I PROPUSTI
Povremeno na našim internetskim stranicama ili unutar Usluge mogu biti objavljene informacije koje sadrže tipografske greške, netočnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opis proizvoda, njihove cijene, promocije, ponude, troškove slanja pošiljaka, vrijeme dostave i dostupnost. Zadržavamo pravo ispraviti bilo kakve pogreške, netočnosti ili propuste, kao i promijeniti ili ažurirati podatke ili otkazati narudžbe, ako je bilo koji podatak na internetskim stranicama ili na bilo kojim povezanim internetskim stranicama netočan, u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti (uključujući nakon što ste izvršili narudžbu).
Nemamo nikakvu obvezu ažurirati, izmijeniti ili razjasniti informacije na internetskim stranicama ili na bilo kojim povezanim internetskim stranicama , uključujući bez ograničenja, informacije o cijeni, osim ako je to propisano zakonom. Niti jedan datum ažuriranja ili osvježavanja naveden unutar Usluge ili na bilo kojim relevantnim internetskim stranicama, samim tim navođenjem ne ukazuje na to da su sve informacije unutar Usluge ili na bilo kojim relevantnim internetskim stranicama bile modificirane ili ažurirane.

ČLANAK 12. - ZABRANJENA UPORABA
Uz ostale zabrane navedene u Uvjetima korištenja Usluga, zabranjeno je koristiti naše internetske stranice ili njihov sadržaj za sljedeće: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) za nagovor drugih osoba na izvođenje bilo kakvih nezakonitih činova ili sudjelovanje u istima; (c) za kršenje bilo kojih međunarodnih ili hrvatskih regulativa, zakona ili lokalnih propisa; (d) za zadiranje u ili kršenje naših prava na intelektualno vlasništvo ili prava na intelektualno vlasništvo drugih; (e) za napadanje, zlostavljanje, uvredu, povredu, difamaciju, ogovaranje, omalovažavanje, zastrašivanje ili diskriminaciju zasnovanu na rodu, spolnoj orijentaciji, religiji, etničkoj pripadnosti, rasi, dobi, nacionalnom porijeklu ili invaliditetu; (f) za podnošenje lažnih ili obmanjujućih informacija; (g) za uploadanje ili prenošenje virusa ili bilo koje druge vrste štetnog koda koji će biti iskorišten ili se može iskoristiti na bilo koji način koji bi utjecao na funkcionalnost ili vršenje usluga ili bilo koje povezane internetske stranice, drugih internetskih stranica, ili interneta; (h) za prikupljanje i praćenje informacija o drugima; (i) za vršenje bilo kakvih radnji koje su u međunarodnom IT vokabularu poznate kao „spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, scrape“; (j) za bilo koju opscenu ili nemoralnu svrhu; (k) za ometanje ili zaobilaženje sigurnosnih karakteristika Usluga ili bilo koje povezane internetske stranice, drugih internetskih stranica ili interneta. Zadržavamo pravo ukinuti Vašu upotrebu Usluge/naših internetskih stranica ili bilo kojih povezanih internetskih stranica zbog kršenja bilo koje zabranjene upotrebe.

ČLANAK 13. - OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Ne jamčimo, ne izjavljujemo i ne garantiramo da će Vaše korištenje naših usluga biti bez prekida, pravovremeno, sigurno i bez grešaka.
Ne jamčimo da će rezultati koji se mogu dobiti iz korištenja naših internetskih stranica i/ili usluge biti točni i pouzdani.
Suglasni ste da povremeno možemo ukidati uslugu kroz neodređeno razdoblje ili otkazati uslugu u bilo koje doba, bez prethodne obavijesti o tome.
Izričito se slažete da je Vaše korištenje ili nemogućnost korištenja internetskih stranica ili usluge na Vašu vlastitu odgovornost. Usluga i svi proizvodi i usluge koje su Vam isporučene putem usluge/internetskih stranica su (izuzev ako mi izrijekom to izjavimo) pružene ‘u viđenom stanju’ i ‘prema dostupnosti’ za Vaše korištenje, bez postojanja bilo kakvih izjava, jamstava ili uvjeta bilo koje vrste, bilo izričitih ili implicitnih, uključujući sva prešutna jamstva ili uvjete o pogodnosti za prodaju, kvalitetu izrade, odgovaranje određenoj svrsi, trajnost, vlasnički naslov i nepostojanje povrede.
Ni u kojem slučaju, Paper Boat Stories, naši direktori, službenici, zaposlenici, povezana društva, agenti, izvođači, stažisti, dobavljači, pružatelji usluga ili primatelji licencije neće odgovarati za bilo koju povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koje izravne, neizravne, slučajne, kaznene (punitivne), posebne ili posljedične štete bilo koje vrste, uključujući, između ostalog, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ušteđevine, gubitak podataka, troškove zamjene, ili bilo kakve slične štete, neovisno o tome proizlaze li iz ugovora, delikta (uključujući nepažnju), objektivne odgovornosti ili nastale na drugi način, a koja se javi zbog Vašeg korištenja bilo koje usluge ili bilo kojih proizvoda koje ste stekli koristeći uslugu/internetsku stranicu, kao i od bilo kojeg drugog potraživanja vezanog na bilo koji način za Vaše korištenje usluge ili bilo kojeg proizvoda, uključujući, između ostalog, bilo koje greške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste koje su nastale kao rezultat korištenja usluge ili bilo kojeg sadržaja (ili proizvoda) koji je objavljen, prenesen ili na drugi način učinjen dostupnim putem usluge, čak i ako ste obaviješteni o mogućnosti navedenoga. Budući da neke države ili jurisdikcije ne dopuštaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, u takvim državama ili jurisdikcijama, naša odgovornost bit će ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

ČLANAK 14. - NAKNADA ŠTETE
Suglasni ste i pristajete naknaditi štetu, obraniti i ne smatrati odgovornim Paper Boat Stories i naše društvo osnivača, podružnice, povezana društva, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače, stjecatelje licencije, pružatelje usluga, podizvođače, dobavljače, stažiste i zaposlenike, u slučaju bilo kakvih potraživanja ili zahtjeva koji budu istaknuti, uključujući u to i razumne odvjetničke troškove, koje je izazvala treća strana zbog ili koji se jave kao rezultat Vaše povrede ovih Uvjeta pružanja usluge ili dokumenata sadržanih u Uvjetima u obliku pozivanja na iste, ili Vaše povrede bilo kojeg zakona ili prava treće strane.

ČLANAK 15. - POJEDINAČNOST ODREDBI
U slučaju da bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja Usluga bude utvrđena nezakonitom, ništavom ili neprovedivom, takva odredba će i neovisno o tome biti provediva do najveće moguće mjere dozvoljene važećim pravom, a dio odredbe koji je neprovediv smatrat će se izuzetim iz ovih Uvjeta, pri čemu takvo utvrđenje neće imati učinka na valjanost i provedivost bilo kojih preostalih odredaba.

ČLANAK 16. - RASKID
Obveze i odgovornosti ugovornih strana koje su nastale prije datuma raskida nastavljaju važiti i nakon prestanka važenja ovog ugovora radi svih mogućih svrha.
Ovi Uvjeti korištenja Usluga su na snazi osim ako i sve dok ih ne raskinete bilo Vi ili ih raskinemo mi. Vi možete raskinuti ove Uvjete korištenja Usluga u bilo kojem trenutku tako da nam pošaljete obavijest da više ne želite koristiti naše Usluge ili samim prestankom korištenja naših internetskih stranica.
Ako prema našoj ocjeni Vi ne poštujete, ili mi sumnjamo da ne poštujete bilo koju odredbu ili stavak iz ovih Uvjeta korištenja Usluga, mi također možemo raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti a Vi ćete i dalje biti obvezni uplatiti sve iznose koji su dospjeli do datuma raskida, uključujući izrijekom i taj dan; i/ili Vam sukladno tome možemo uskratiti pristup našim Uslugama (ili bilo kojem dijelu istih).

ČLANAK 17. - CJELOVITOST UGOVORA
Naš propust da ostvarimo, odnosno primijenimo bilo koje pravo ili odredbu iz ovih Uvjeta korištenja Usluga, ne predstavlja odricanje od takvog prava ili od primjene takve odredbe.
Ovi Uvjeti korištenja Usluga i bilo koja poslovna politika ili operativna pravila koje objavimo na ovim internetskim stranicama ili vezano za Usluge, predstavlja cjelokupan ugovor i sporazum između Vas i nas, te su mjerodavni za Vaše korištenje naše Usluge, imaju prednost primjene pred bilo kojim prethodnim ili sada postojećim ugovorima, bilo kojim oblicima komunikacije i prijedlozima, bilo pisanim bilo usmenim, koji se odvijaju između Vas i nas (uključujući, između ostalog, bilo koje ranije verzije ovih Uvjeta korištenja Usluga).
Bilo koje nejasnoće kod tumačenja ovih Uvjeta korištenja Usluga neće se tumačiti na štetu ugovorne strane koja ih je sastavila.

ČLANAK 18. - MJERODAVNO PRAVO
Na ove Uvjete korištenja Usluga i bilo koje zasebne ugovore temeljem kojih Vam mi pružamo Usluge primjenjuju se odredbe propisa važećih u Republici Hrvatskoj.

ČLANAK 19. - IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA USLUGA
Na ovoj stranici možete u bilo kojem trenutku pregledati najnoviju verziju Uvjeta korištenja Usluga.
Zadržavamo pravo ažuriranja, izmjene ili zamjene bilo kojeg dijela ovih Uvjeta korištenja Usluga, prema vlastitom nahođenju, tako da objavimo ažuriranje i/ili izmjene na našim internetskim stranicama. Vaša je odgovornost povremeno provjeriti na našim internetskim stranicama ima li kakvih izmjena. Vaš nastavak korištenja ili pristup našim internetskim stranicama nakon objave bilo kakvih izmjena ovih Uvjeta korištenja Usluga predstavlja prihvaćanje tih izmjena.

ČLANAK 20. - KONTAKT PODACI
Pitanja o Uvjetima korištenja Usluga možete nam poslati na adresu:  giovanni@extinguishedcountries.com.

Paper Boat Stories d.o.o. 
Ozaljska ulica 112 – Zagreb
10000 Croatia

OIB 52470513648

Follow us:    ︎    ︎    ︎    ︎